Γλυκα

Sweets / Γλυκα

158. Gulab Jamun / γλυκό πιάτο
Deep fried dumplings soaked in warm rose-flavored syrup
Τηγανισμένα ζυμαρικά εμποτισμένα με ζεστό σιρόπι με γεύση τριαντάφυλλου
€ 3.00
159. Ice cream / Παγωτό
Vanilla
Βανίλια
€ 3.00
160. Rasgula / Ρασαγκούλα
2 pieces of rasgula in syrup
2 κομμάτια rasgulla σε σιρόπι
€ 3.00
161. Gulab Jamun with Ice Cream / Gulab Jamun με παγωτό € 5.00
162 . Rasgula with Ice Cream / Rasgula με παγωτό € 5.00