Γλυκα

Sweets / Γλυκα

175. Gulab Jamun / Γουλαμπ Τζαμουν
Deep fried dumplings soaked in warm rose-flavored syrup
Τηγανισμένα ζυμαρικά εμποτισμένα με ζεστό σιρόπι με γεύση τριαντάφυλλου
€ 3.00
176. Ice cream / Παγωτο
Vanilla
Βανίλια
€ 3.00
177. Rasgula / Ρασγουλα
2 pieces of rasgula in syrup
2 κομμάτια rasgulla σε σιρόπι
€ 3.00
178. Gulab Jamun with Ice Cream / Γουλαμπ Τζαμουν Με Παγωτο € 5.00
179 . Rasgula with Ice Cream / Ρασγουλα Με Παγωτο € 5.00