Πιάτα

Side Dishes / Πιάτα

40.

Papadum / Παπαντουμ

€ 2.00
41. Side Salad / Συμπληρωματικη Σαλατα
Cucumber, Carrot, Cabbage And Tomato
€ 3.00
42. Extra Mango Chutney / Μαγκο Τσατνεϊ

€ 0.50
43. Extra Mint Chutney / Μεντα Τσατνεϊ € 0.50
44. Extra Tamarind Chutney / Ταμαριντ Τσατνεϊ € 0.50
45. Extra Chicken / Εξτρα Κοτοπουλο € 4.00
46. Extra Lamb / Εξτρα Αρνι € 5.00
47. Extra Shrimps / Εξτρα Γαριδεσ € 5.00