Πιάτα

Side Dishes / Πιάτα

24.

Papadum / Παπάδιο

€ 1.50
25. Side Salad / Πλάγια σαλάτα € 2.50
26. Extra Mango Chutney / Extra Mango Chutney

€ 0.50
27. Extra Mint Chutney / Extra Mint Chutney € 0.50
28. Extra Tamarind Chutney / Extra Tamarind Chutney € 0.50
29. Extra Chicken / Επιπλέον κοτόπουλο € 2.50
30. Extra Lamps / Επιπλέον λαμπτήρες € 2.50
31. Extra Shrimps / Επιπλέον γαρίδες € 2.50